Nieuws


in februari 2017
De nieuwe Citroen C-3 handgeschakeld komt eraan!!
Helaas geen AUTOMAAT meer ....

   
Autorijschool KiSS
Akerstraat 104 a
6466 HM KerkradeTel   : 045 - 541 24 83 
Bert : 06 - 23 07 24 28
Marléne : 06 - 27 45 56 50

Betalingen t.n.v.
Foto Bert Meys, Kerkrade
IBAN: NL23INGB0007231732

KvK.nr: 14014579

   
Autorijschool KiSS (Keep it Short and Simple) startte haar activiteiten in april 2006.
Met inmiddels 11 jaar ervaring zijn wij uitgegroeid tot een volwassen opleiding “Rijbewijs B”,

U i t s l u i t e n d   R i j b e w i j s   B , handgeschakeld.

Onze handelwijze en instelling is SOEPEL: Sociaal – Open – Eerlijk – Professioneel – En – Loyaal.
We hanteren VERTROUWEN en ZORGVULDIGHEID in de omgang met onze leerling-bestuurders.
Wie zijn WIJ? Een echt paar, zoals op de foto te zien: Marlène Spiertz en Bert Meijs.

Doel van de opleiding is onze aspirant-chauffeurs VEILIG, VLOT en VERANTWOORD op weg de weg op te helpen.

Om dit doel te bereiken volgen we de volgende stappen:
 1. Omgaan met het voertuig.
  Het op een technisch juiste wijze bedienen en controleren van de auto.

 2. Veiligheid.
  Voldoende afstand houden van het verkeer dat voor je rijdt en algemeen de zorg voor voldoende ruimte rondom de auto (inhalen, trottoirranden, spiegels, plaats op de weg)
  Het op tijd herkennen van mogelijke gevaren, waardoor de zorg voor de veiligheid wordt gewaarborgd. ( Denk hierbij aan: “te laat herkennen” of zelfs “niet herkennen”. )

 3. Doorstroming.
  Het overig verkeer niet onnodig hinderen en de zorg dat het zoveel mogelijk kan doorrijden.

 4. Sociaal rijgedrag.
  Het rekening houden met de gedragingen van zwakkere verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen, voetgangers en fietsers (bromfietsers).
  Het rekening houden met de fouten van andere verkeersdeelnemers en deze fouten zo goed mogelijk op te vangen.

 5. Milieubewust rijden.
  Het in de praktijk toepassen van zuinig en milieubewust autorijden.


Deze hierboven omschreven VERKEERSTAAK vereist, naast het besturen en bedienen van de auto,
KENNIS van de theorie, VERKEERSINZICHT en GEVAARHERKENNING.

Om de theorie in de praktijk goed en vlot toe te passen is een zekere mate van routine gewenst.
Je hebt immers geen minuten de tijd om alle waarnemingen analytisch op rij te zetten en te verwerken. We kennen allemaal de knel- en knooppunten met een overvloed aan borden en verkeerstekens. De analyse in een oogopslag bepaalt voor een overgroot deel de verkeersveiligheid en de doorstroming.
Nederland stelt hoge eisen aan een beginnend bestuurder. Terecht, want met zo’n 8 miljoen auto’s, en een complex vertakt wegenstelsel, waarbij het economisch belang vraagt om een vlotte doorstroming, vraagt onze minister om gedegen rijopleidingen.
Daar GAAN we en daar STAAN we voor!
Derhalve gaan leerling-bestuurders door keihard werken gemiddeld na pakweg 40 lessen op examen.  

Motivatie, overtuiging, zin en plezier.

Tijdens de rijles zorgen we voor een ontspannen sfeer. We vinden het vanzelfsprekend dat een leerling zich hartstikke op het gemak voelt. Plezier in de rijles verhoogt immers de motivatie en versterkt het leerproces. We zijn ervan overtuigd dat we met zin en passie werken naar het einddoel:
Verantwoord SLAGEN.
(voor slagingspercentages kijk op: www.rijschoolgegevens.nl ; personenauto; examenplaats Heerlen; Autorijschool Kiss)

Als leerling krijg je les van een vaste instructeur, of Marlène of Bert. Je rijdt in principe steeds in dezelfde auto.
Marlène rijdt met een Citroën C3 benzine, voorzien van alle comfort.
Bert rijdt met een VOLVO V40 D2 (diesel), alles er op en er aan.
In een gevorderd stadium is het best leuk om eens in de andere auto te rijden, of met de andere instructeur (examentraining), maar dat hoeft uiteraard niet.

Ben je zenuwachtig, gespannen of bang om fouten te maken, dan hebben we een passend concept:
Je hebt iets meer tijd nodig; zowel wat lessen betreft als wat meer tijd op het examen (het zogenaamde faalangstexamen).

Alles wat er gebeurt of niet gebeurt rondom de rijopleiding doen we in overleg. Immers samen staan we sterk. We hebben geen contracten of verbintenissen. Je kunt altijd op elk gewenst moment en zonder opgave van redenen stoppen met de rijopleiding. Terugbetaling van teveel betaald lesgeld of examengeld vinden we de normaalste zaak van de wereld.
We doen er wel alles aan, dat het nooit zover komt!

Gratis introductierijles.
Om bovenstaande woorden kracht bij te zetten, geven we een gratis uur introductierijles.
Zonder enige verplichting, puur om kennis te maken met de instructeurs en de wijze waarop zij les geven.

FACEBOOK pagina Autorijschool Kiss :
Een leuke plek om eens te kijken, met foto’s, grappen en grollen.